1. až 14. júla 2024 máme DOVOLENKU. Objednávky prijaté do štvrtku 27.6.2024 do 10:00 hod. budú vybavené a odoslané. Objednávky prijaté po tomto termíne budeme expedovať po dovolenke od 15. júla 2024.

Vrátenie tovaru

Nezodpovedá tovar zakúpený cez náš internetový obchod vašim predstavám? Potom máte možnosť ho vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14-dennej lehoty od dátumu jeho prevzatia.

 

VRÁTIŤ NA PREDAJŇU

Tovar môžete priniesť do našej predajne. Spolu s výrobkom prineste tiež predajný doklad. Na predajni výrobok skontrolujeme, spíšeme Odstúpenie od kúpnej zmluvy a zaistíme vrátenie peňazí.

Adresa predajne: Dopravná 14, Levice

 

POSLAŤ POŠTOU 

Ak nemáte predajňu po ruke, môžete tovar poslať na sídlo našej firmy. V tomto prípade postupujte nasledovne:

 1. Vytlačte si a následne vyplňte tlačivo Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Údaje potrebné na vyplnenie nájdete na faktúre.
 2. Uveďte tovar do pôvodného stavu. V tomto prípade vám vrátime plnú cenu tovaru.
 3. Tovar starostlivo zabaľte, aby ste predišli jeho poškodeniu počas prepravy. Ideálne ho zabaľte do pôvodného obalu. Nezabudnite pribaliť podpísané odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. Tovar pošlite na adresu sídla firmy:

          VIERA - NIKA s.r.o.

          Kováčova 608/13

          935 26  Starý Tekov

 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo znamená Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu?
Pokiaľ ste výrobok zakúpili v našom internetovom obchode ako spotrebiteľ (nemáte na faktúre uvedené IČO), ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
 
Výrobok je zakúpený na IČO, môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?
V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás nevzťahuje.
 
Aká je možnosť a rozsah vyskúšania tovaru?
Vyskúšanie znamená sprevádzkovanie tovaru a primerané otestovanie všetkých funkcií, ktoré má tovar spĺňať podľa požiadaviek zákazníka. Nemalo by však dôjsť k jeho opotrebovaniu.
 
Musím tovar vrátiť v nepoškodenom obale?
Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu máme právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.
 
Čo keď sa tovar pri používaní poškodil?
Výrobok môžete vrátiť, aj keď je čiastočne poškodený. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený a/alebo neúplný, budú mu naúčtované a započítané náklady s čiastkou za vrátený tovar  v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 
Čo ak vrátim tovar nekompletný?
Aby ste pri vrátení tovaru dostali späť celú sumu zaplatenej kúpnej ceny, musí byť vrátený tovar kompletný, teda vrátane všetkého príslušenstva a pomôcok, ktoré boli súčasťou predajného balenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je neúplný, budú mu naúčtované a započítané náklady s čiastkou za vrátený tovar  v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 
Aké dokumenty je potrebné priložiť?

V prípade, že tovar budete vracať na predajňu, nezabudnite priniesť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavku (faktúru). 

V prípade, že budete tovar posielať na adresu firmy, musíte tiež priložiť vyplnený formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy a kópiu nákupného dokladu, ktorý ste dostali na svoju e-mailovú adresu.

Kedy mi vrátite peniaze?

Peniaze za tovar zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru na predajňu, alebo späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne, ak preukážete dokladom o podaji, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). 

Termín na vrátenie peňazí je 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom za rozhodujúci termín sa považuje razítko podacej pošty a nie dátum, ktorý je uvedený na tlačive "Odstúpenie od zmluvy."  .  

Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho. Peniaze môžete dostať tiež osobne na našej predajni.

 
Ako sa počíta lehota 14 dní?

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

 

Na ktorý tovar sa nevzťahuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu?

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú:

 1. poskytnutie služby ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 4. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 5. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 6. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči,
 7. lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.