Kontakt a informácie

INFORMÁCIE O FIRME

VIERA - NIKA s.r.o. 

Konateľ: Viera Holáková, Patrícia Paciga

Sídlo: Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov

IČO: 504 322 49

DIČ: 2120333435

IČ DPH: SK2120333435

Spoločnosť je zapísaná v OR OS NR, oddiel: Sro, vl.č. 41456/N.

NAŠA SPOLOČNOSŤ JE PLATCOM DPH.

 

TELEFÓNNE ČÍSLA

  • 0917 860 860 
  • 0915 978 050

 

EMAIL

Office / info                      

  • obchodikuvierky@gmail.com
  • vieranika1@gmail.com

Administatíva  / platby za objednávky              

Info o tovare / referencie                   

Jedlé obrázky                  

Cukrárenské výrobky 

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

BANKA: FIO banka
č. účtu v tvare IBAN: SK17 8330 0000 0024 0195 5691

PRI PLATBE UVEĎTE VARIABILNÝ SYMBOL - ČÍSLO VAŠEJ OBJEDNÁVKY.

 

KDE NÁJDETE NAŠU PREDAJŇU?

OBCHODÍK U VIERKY - špecializovaný obchod pre cukrárov, kuchárov a všetkých milovníkov kuchyne je na ulici Dopravná 14, 93401 Levice, Slovensko.

autom: GPS súradnice 48.21363909999999,18.596190200000024

na pešo:
smerom od stanice do mesta na svetelnej križovatke doľava...potom za herňou Monaco doprava (budova AGRISu)alebo odbočte z kruhového objazdu smerom na stanicu a ešte pred svetelnou križovatkou odbočte vľavo.

Priamo pred budovou sa nachádza parkovisko. Obchodík u Vierky nájdete hneď na prízemí vľavo (bývalé papierníctvo).


OTVÁRACIE HODINY

PONDELOK - PIATOK:   9:00 – 17:00
SOBOTA - NEDEĽA:      ZATVORENÉ

 

CUKRÁRENSKÉ VÝROBKY VYRÁBAME VO VLASTNEJ VÝROBNI 

Cukrárenská výrobňa Vierkine maškrty, Koháryho 105, 934 05 Levice, Slovensko

Telefónne kontakty: 0917 970 970, 036 631 2720

Autom: GPS súradnice 48.2254945,18.60412329999997

 
ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 00 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720001, 037/7720 034, e-mail: nr@soi.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa

M.R. Štefánika 24, 934 03 Levice
036 631 2352, 631 2352, 633 2191, email: Riaditel.LV@svps.sk