J. Kormošová

Dobrý deň,
Zasielam foto z narodeninovej torty pre dcéru. Pláty boli vynikajúce.