Užitočné informácie

Náhradné plnenie

Čo je náhradné plnenie? Ak zamestnávateľ zamestnáva aspoň 20 zamestnancov, je povinný v počte 3,2 %...

Designed by Freepik

...