Stanislava Odleváková - Jedlý obrázok (podklad HRUBÁ OBLÁTKA)