Stanislava Odleváková - Jedlý obrázok (podklad HRUBÁ OBLÁTKA)

var productsSliderOnMobile = true; var productsDetailSliderOnMobile = true;