M. Olajcová - poťahová hmota modrá Rainbow a Funcakes, jedlý obrázok

Ďakujeme za tovar.

S pozdravom
Olajcová