Cake by Deni - poťahové hmoty, traktor, sviečka, písmená z jedlej oblátky