1. až 14. júla 2024 máme DOVOLENKU. Objednávky prijaté do štvrtku 27.6.2024 do 10:00 hod. budú vybavené a odoslané. Objednávky prijaté po tomto termíne budeme expedovať po dovolenke od 15. júla 2024.

SME REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK

Obidve pracoviská - obchodík u Vierky aj cukrárenská výrobňa sa stali od 14.9.2022 registrovaným sociálnym podnikom.

Pýtate sa, čo je sociálny podnik a v čom sa líši od bežného podniku? 

Hlavný rozdiel medzi bežným a sociálnym podnikom spočíva v účele založenia a použití dosiahnutého zisku. 

V bežnom podniku ide o maximalizáciu zisku, ktorý sa môže ďalej rozdeliť medzi individuálnych vlastníkov.

Ak dosiahne zisk sociálny podnik, použije viac ako 50 až 100% na dosiahnutie hlavného cieľa, prostredníctvom poskytovania spoločensky prospešnej služby.  

V našom sociálnom podniku našli uplatnenie ľudia zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP) a ľudia so zníženou pracovnou schopnosťou (ZPS).

Majú možnosť pracovať a robiť to, čo ich baví. Priestory aj práca sú prispôsobené ich potrebám.

Na rozdiel od bežných pracovísk im tu venujeme pozornosť a prihliadame na to, že majú v práci rôzne obmedzenia a nedokážu pracovať tak ako zdraví ľudia. Pracujú na rôznych pozíciách.

Uplatnenie u nás našli cukrári, pomocní pracovníci vo výrobe, expedienti, baliči, predavači, skladník, správca webu a administratívny pracovník. Ak si to ich zdravotný stav vyžaduje, majú prideleného pracovného asistenta, ktorí im pomáha s činnosťami, ktoré nemôžu vykonávať. 

Sme veľmi radi, že v našom kolektíve máme takýchto kolegov, pretože svoju prácu si vážia, sú pracovití, srdeční a čestní. 

Využite náhradné plnenie od nás https://www.obchodikuvierky.sk/uzitocne-informacie/nahradne-plnenie/

V ponuke máme stovky vlastných výrobkov  https://www.obchodikuvierky.sk/cukrarenske-vyrobky/