×

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky, pre komunikáciu so zákazníkom a pre externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia vášho tovaru priamo k vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, doplnený zákonom č. 84/2014 Z.z. .

Ochrana spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku

Povinnosti majiteľa e-shopu alebo predávajúceho voči spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy podľa zákona 102/2014 Z. z.:
- Oboznámiť ho s hlavnými vlastnosťami tovaru alebo charakterom služieb
- Poskytnúť obchodné meno a adresu (prípadne miesto podnikania) a kontaktné informácie
- Informovať ho o celkovej cene so všetkými daňami a poplatkami (cena za dopravu, poštovné...)
- Informovať ho o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a poskytnúť formulár na odstúpenie od zmlvy

Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ potvrdil, že bol výslovne oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za tovar alebo službu. Objednávka sa odošle po kliknutí tlačidla s nápisom Objednávka s povinnosťou platby. Týmto spotrebiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť.

Chcete sa nás niečo opýtať? Napíšte nám:

Kontakt:

0917 860 860

0915 978 050

.

no alt

Aký podklad vybrať
 na jedlý obrázok?

INFO NÁJDETE TU

NÁHRADNÉ PLNENIE

Chcete ušetriť?

TU nájdete
viac informácií
o možnosti
náhradného plnenia.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info