SME CHRÁNENÁ DIELŇA

Obidva pracoviská - obchodík aj cukrárenská výrobňa - sú zároveň chránené dielne. Pýtate sa, čo je to chránená dielňa?

Je to miesto, kde ľudia zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP) a ľudia so zníženou pracovnou schopnosťou (ZPS) majú možnosť pracovať a robiť to, čo ich baví. Priestory aj práca sú prispôsobené ich potrebám. Na rozdiel od iných pracovísk, tu sa im venuje pozornosť a prihliada sa na to, že nedokážu pracovať tak rýchlo ako zdraví ľudia. Pracujú na rôznych pozíciách.

Uplatnenie u nás našli cukrárky, expedienti, baliči, predavači, skladník, správca webu a administratívny pracovník. Ak to ich zdravotný stav vyžaduje, majú prideleného asistenta, ktorí im pomáha s činnosťami ktoré nemôžu vykonávať. 

Sme veľmi radi, že v našom kolektíve máme takýchto kolegov, lebo sú pracovití, srdeční a čestní.